ทีเอ็นเอสในวารสารของนิปปอนสตีลฯ

บทสัมภาษณ์คุณรัชสุดา อุปโคตร – พนักงานจากแผนกบริหารโครงสร้าง และข่าวการเปิดศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิคไทยนิปปอนสตีลฯ ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารของ บริษัทนิปปอนสตีลฯ (NSE Magazine)

Top