ทีเอ็นเอสเปิดโครงการสร้างอาชีพเพื่อคนพิการในหนังสือพิมพ์แนวหน้า

27 กรกฎาคม 2563 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการสร้างอาชีพ เพื่อคนพิการ สู้…โควิด-19 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 โดยพันธกิจของบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ คือการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้พิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2545 ซึ่งพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่มุ่งช่วยเหลือผู้พิการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้คนพิการสามารถดูแลตนเอง และลดการพึ่งพิงได้

แหล่งที่มา : https://www.naewna.com/lady/507815

Top