ศูนย์ฝึกอบรมไทยนิปปอนสตีลฯ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศญี่ปุ่น

17 มิถุนายน 2563 – ศูนย์ฝึกอบรมไทยนิปปอนสตีลฯ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศญี่ปุ่น ศูนย์ฝึกฯเริ่มต้นมาจากบูธกลางแจ้งหน้าอาคาร 1 ที่บางปะกง และมาเป็นศูนย์แบบเต็มรูปแบบที่ ชั้น 1 และ 2 ของอาคาร 6

เป้าหมายของศูนย์ฝึกฯ ไม่ใช่แค่เพียงการอบรมให้แก่พนักงานของบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพนักงานรับเหมาช่วงจากบริษัทต่างๆที่ทำงานให้กับไทยนิปปอน สตีลฯ ปัจจุบันนี้เราได้ให้การอบรมพนักงานมากกว่า 15,000 คนแล้ว บริษัทฯมีแผนที่จะเปิดศูนย์ฝึกฯให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และจะมีการออกไปพบปะกับชุมชน นักเรียนนักศึกษา และบริษัทต่างๆในปี 2564 ด้วยความหวังที่จะให้ศูนย์ฝึกฯนี้เป็นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรแก่สังคมและชุมชนต่อไป

Top