ทีเอ็นเอส ร่วมใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

25 ก.ค. และ 15 ส.ค. 2564: บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ มีความห่วงใยสุขภาพและสวัสดิภาพของพนักงาน จึงได้จัดให้มีการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้พนักงานประจำและสัญญาจ้าง ณ โรงพยาบาลเปาโล เมมโมเรียลสมุทรปราการ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป้องกันการป่วยรุนแรง และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อกรณีติดเชื้อไวรัสโควิด 19

Top