ไทยนิปปอนสตีลฯโอกาสในการทำงานของคุณ

ตลอดการดำเนินงานในประเทศไทยพันธกิจขององค์กรคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ โอกาสในการพัฒนาภายในที่หลากหลาย ตลอดจนแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นแนวทางปฏิบัติหลักของเรา
ที่ไทยนิปปอน สตีลฯเรายินดีต้อนรับทั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมทีมงานของเรา

Job Openings

Job Openings  Recruitment

  Contact Information (HR Section Information)

  Email address : (Direct to) tns-recruit@thainippon.co.th
  Telephone no. : 063-237-9838
  Business Hours : Monday - Friday / 08:00 - 17:45 hrs.
  Line :
  Top