โครงการของเรา

ทีเอ็นเอสได้ส่งมอบแท่นหลุมผลิตมากกว่า 160 แท่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิเช่น ไทย มาเลเซีย และพม่า ภายใต้สัญญาโครงการเต็มรูปแบบทางด้านวิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้าง ติดตั้งและเริ่มดำเนินงานสำหรับงานโครงการน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง

ขณะนี้ทีเอ็นเอสกำลังขยายฐานธุรกิจไปยังโครงการบนชายฝั่ง เช่น การก่อสร้างโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม งานก่อสร้างโครงสร้างแบบแยกส่วน งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก งานปฏิบัติการสนับสนุนต่างๆ และงานบริการซ่อมบำรุงทั้งบนชายฝั่งและนอกชายฝั่งบันเดิล 2, งานออกแบบวิศวกรรม, จัดซื้อจัดจ้าง. งานก่อสร้างและติตตั้งแท่นหลุมผลิต รวมถึงงานท่อเชื่อมระหว่างหลุมผลิต งานปรับปรุงระบบ และเชื่อมต่อระบบ

เจ้าของโครงการ :
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตงาน :
งานออกแบบวิศวกรรม, จัดซื้อจัดจ้าง. งานก่อสร้างและติตตั้งแท่นหลุมผลิต รวมถึงงานท่อเชื่อมระหว่างหลุมผลิต งานปรับปรุงระบบ และเชื่อมต่อระบบ

ระยะเวลาโครงการ :
กันยายน 2558 – ตุลาคม 2564

งานพัฒนาโครงการเฟส 2 ของแหล่งพัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย บล๊อคบี 17

เจ้าของโครงการ :
คาริกาลิ – ปตทสผ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรติ้ง จำกัด (ซีป๊อค)

ขอบเขตงาน:
งานออกแบบวิศวกรรม, จัดซื้อจัดจ้าง. งานก่อสร้าง รวมถึงการขนส่งและติตตั้งแท่นหลุมผลิต รวมถึงงานนอกชายฝั่ง และเชื่อมต่อระบบ

ระยะเวลาโครงการ :
กันยายน 2554 – ตุลาคม2556

โครงการงานพัฒนาแหล่งก๊าซ เยตากุน เฟส 4

เจ้าของโครงการ :
ปิโตนาส คาริกาลิ เมียนมาร์ (ฮ่องกง) จำกัด

ขอบเขตงาน :
งานออกแบบวิศวกรรม, จัดซื้อจัดจ้าง. งานก่อสร้าง รวมถึงงานเชื่อมต่อระบบ

ระยะเวลาโครงการ :
กรกฏาคม 2552 – ตุลาคม2554

โครงการงานพัฒนาแท่นหลุมผลิต บัวหลวง บราโว่

เจ้าของโครงการ :
เมดโก้ เอเนอยี่ ประเทศไทย (เดิมชื่อ ซาลามานเดอร์ เอเนอยี่)

ขอบเขตงาน :
งานออกแบบวิศวกรรม, จัดซื้อจัดจ้าง. งานก่อสร้าง รวมถึงงานเชื่อมต่อและทดสอบงานเดินระบบของแท่นหลุมผลิต และสะพานเชื่อมต่อ

ระยะเวลาโครงการ :
กรกฏาคม 2554 – ตุลาคม2555

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บางปะกง (หน่วย 1-2)

เจ้าของโครงการ :
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บางปะกง

เจ้าของงาน :
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตงาน :
งานติดตั้งอุปกรณ์ และประกอบชิ้นงานท่อระบบ รวมถึงงานเชื่อม, งานสีและทดสอบระบบ

ระยะเวลาโครงการ :
มีนาคม – สิงหาคม 2564

บริษัท วีนิไทย – แผนขยายโรงบำบัดน้ำเสียบ่อหลัก ในส่วน โอเอสบีแอล

เจ้าของโครงการ :
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตงาน :
งานออกแบบวิศวกรรม, จัดซื้อจัดจ้าง. งานก่อสร้าง รวมถึงงานขอรับใบอนุญาต และการรื้อถอนและงานแก้ไขดัดแปลงตามที่ลูกค้ามอบหมาย

ระยะเวลาโครงการ :
มิถุนายน 2564 – มีนาคม 2565

Top