บทบาท

  • ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร และนวัตกรรมสำหรับโครงการนอกชายฝั่ง และบนฝั่งในแวดวงธุรกิจต่าง ๆ
  • แนวคิดทางวิศวกรรมของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแต่ละโครงการแบบไร้รอยต่อโดยทีมงาน และการประสานงานซึ่งเชื่อมโยงด้านวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง การประกอบสำเร็จรูป
  • เรากำหนดเป้าหมายและข้อผูกพันของเราเพื่อส่งมอบโครงการที่ปลอดภัย มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราและเกินความคาดหมาย

ความสามารถ

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วยคุณสมบัติทางวิชาชีพและประสบการณ์ของเราให้บริการทางวิศวกรรมคุณภาพสูงและนวัตกรรมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้/การออกแบบขั้นต้น การออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม รายละเอียดทางวิศวกรรม วิศวกรรมการประกอบสำเร็จรูป และการออกแบบขณะก่อสร้างจริงโดยใช้ความชำนาญ และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยี ที่ได้รับการรับรองในอุตสาหกรรม ทีมงานของเราประกอบด้วยสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

ตัวแบบสามมิติสำหรับแท่นหลุมผลิตพร้อมอุปกรณ์เก็บรวบรวมและอุปกรณ์เสริม

ตัวแบบสามมิติสำหรับแท่นแปรรูปก๊าซพร้อมการเชื่อมต่อสะพานไปยัง สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่และงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่

ตัวแบบซึ่งใช้การออกแบบสามมิติสำหรับงานปรับปรุงใหม่โดยใช้ซอฟต์แวร์ AutoCAD Inventor

ตัวแบบสามมิติอัจฉริยะขณะก่อสร้างจริงของสถานีท่อร่วมบนฝั่งซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากเลเซอร์พอยต์คลาวด์และข้อมูลจีพีอาร์

ผู้ออกแบบสามมิติ ณ สถานีงาน พีดีเอ็มเอส ซึ่งทำงานภายใต้กิจกรรมการสร้างตัวแบบ

ตัวแบบสำหรับการออกแบบโครงสร้างสามมิติซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในซอฟต์แวร์โครงสร้างเทเกีย

Top