บทบาทและจุดแข็งของเรา

  • งานบริการตามความต้องการในการประกอบชิ้นงานขึ้นรูปจากงานท่อขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่น้ำหนักกว่า 5,000 เมตริกตัน สำหรับแท่นหลุมผลิตนอกชายฝั่ง
  • ครอบคลุมธุรกิจด้านต่าง ๆ ตั้งแต่แท่นหลุมผลิคนอกชายฝั่ง และการก่อสร้างโมดูล ไปจนถึงงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
  • ภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาซึ่งได้รับการพิสูจน์จากลูกค้าจำนวนมากในอ่าวไทย โดยผ่านการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตมากกว่า 170 แท่น หากนับรวมระยะแนวเชื่อม ยาวถึง 6,300 กิโลเมตร พร้อมสายไฟฟ้าและสายสัญญาณยาวกว่า 2,550 กิโลเมตร และ 2 ล้าน ดีบี ของงานเดินท่อระบบ รวมทั้งการทดสอบการใช้งานของระบบเป็นส่วน ๆ และงานทดสอบการเดินระบบ
  • การให้บริการสำหรับการดูแลระบบงานที่มีอยู่ เพื่อเสริมกำลังการผลิตของลูกค้า รวมทั้งบริการดัดแปลงแก้ไข รวมถึงการหยุดปฎิบัติงานเพื่อการปรับปรุงแท่นหลุมผลิตนอกชายฝั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการประกอบ และก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างนอกชายฝั่ง โรงงานประกอบสำเร็จรูปภายในอาคาร โรงงานพ่นสี, คลังสินค้า พื้นที่จัดเก็บวัสดุ และสำนักงาน พื้นที่ที่มีอยู่: 342,500 ตารางเมตร (มีศักยภาพที่จะขยายเพิ่มเป็น 400,000 ตารางเมตร)

ลานประกอบชิ้นงาน ซึ่งมีท่าเทียบเรือสำหรับขนถ่ายสินค้า ขนาดกว้าง 143 เมตร และสามารถรองรับน้ำหนัก 7,500 เมตริกตัน การขนถ่ายสินค้า อาจทำได้โดยใช้เครื่องขนส่งแบบโมดูลขับเคลื่อนด้วยตัวเอง หรือใช้วิธีการยกแบบดั้งเดิม โดยใช้รถปั้นจั่นตีนตะขาบขนาดใหญ่

งานตัดสมรรถนะสูงซึ่งใช้เครื่องตัดกึ่งอัตโนมัติที่สามารถทำงานตัดเหล็กได้ทุกรูปแบบ (เหล็กแผ่น/ท่อ/บีม) โรงงานตัดหลัก 2 แห่งถูกติดตั้งด้วยเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดโดยใช้ความร้อน และเครื่องตัดแบบสายพาน มีเครื่องมือเพื่องานงานตัดในหลากหลายรูปแบบ และประเภทต่าง ๆ

โรงงานประกอบโครงสร้างสำเร็จรูปขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในลานประกอบ และติดตั้งด้วยเครนภายในตัวโรงงาน ขนาด 32/10ตัน จำนวน 2 เครื่องให้ผลิตภาพสูงสำหรับชิ้นงานสำเร็จรูปซึ่งสนับสนุนงานประกอบ โรงงานนี้อาจใช้เพื่อประกอบองค์อาคารขนาดเล็กจนถึงการประกอบสำเร็จรูปก่อนโดยใช้ชิ้นส่วนขนาดใหญ่

จากประสบการณ์อย่างมากในด้านการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตนอกชายฝั่ง เป็นเวลาหลายทศวรรษ ทำให้ “ทีเอ็นเอส” สามารถปรับปรุงกระบวนการ วิธีการและการวางแผนของตนได้

งานประกอบสำเร็จรูปมีความแม่นยำสูงและเป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยมีการควบคุมคุณภาพที่แม่นยำเพื่อผลิตสินค้าคุณภาพสูงเพื่อส่งมอบแก่ลูกค้า

Top