ความเป็นมาบริษัท

2530 บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯได้เริ่มก่อตั้งขึ้นที่ยาร์ดอมรา โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทนิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัทชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมเหล็กและวิศวกรรม บริษัท นิปปอนสตีล เทรดดิ้ง และกลุ่มบริษัท อิตัลไทย (กลุ่มบริษัทในเครืออุตสาหกรรมไทย)
2548 เปิดดำเนินการที่ยาร์ดบางปะกง
เปิดให้บริการงานด้านวิศวกรรมและจัดซื้อจัดจ้าง
2550 นำส่งแท่นหลุมผลิตจำนวน 100 แท่น
2554 ก่อตั้งสำนักงานบริหารโครงการ
2556 เปิดสำนักงานวิศวกรรมและจัดซื้อจัดจ้างที่บางนา
2562 ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิคไทยนิปปอน สตีลฯ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการงานวิศวกรรมครบวงจรที่เชื่อถือได้ที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรับผิดชอบต่อความยั่งยืนของสังคมโลกและธุรกิจ

พันธกิจ

ไทยนิปปอนสตีลฯ มุ่งมั่นให้บริการและสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และรับผิดชอบต่อสังคมและธุรกิจอย่างยั่งยืน

เพื่อบรรลุพันธกิจดังกล่าว

  • เราจะร่วมกันผนึกความมุ่งมั่น เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าของบริษัทฯ ผ่านประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานในส่วนของการบริหารโครงการ การออกแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง การทดสอบระบบ และหน่วยงานในองค์กรทั้งหมด ให้ผสมผสานการบริการอย่างครบวงจร
  • เราจะเพิ่มศักยภาพทางด้านคุณภาพ การส่งมอบงานและการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุความคาดหมายของลูกค้า หรือได้มาตรฐานเหนือความคาดหมายของลูกค้า
  • เราจะพัฒนาบุคลากร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระดับสูง และสร้างพันธมิตรภายนอก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
  • เราต้องมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของเรา ให้ความสำคัญต่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
Top