พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ประจำปี 2566

การมอบทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินนี้แก่ให้บุตรของพนักงาน TNS ได้ศึกษา พ.ศ.2561 – 2564 บริษัทเราได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนไปทั้งหมด 42 ทุน และในปี 2566 นี้ เราได้สนับสนุนอีก 8 ทุนและบริษัทเรายังคงจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กๆต่อไป เพราะเด็กถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต

11 พฤษภาคม 2566 – มร.มาซายะ วาตานาเบ้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 1 ส่วนงานบางปะกง คณะผู้บริหารและหัวหน้างานต่างมาร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับนักเรียนและครอบครัวที่ได้รับทุนการศึกษาด้วย ในปี 2566 นี้ มีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้

Top