กิจกรรมปลูกป่าชายเลน “Forest for Life” ร่วมกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

1 กรกฎาคม 2566 – กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “Forest for Life”  บริเวณชายหาดด้านทิศตะวันออกของอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส จังหวัดระยอง โดยมี ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน

บริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ นำทีมโดย คุณสมชัย สามพี่น้อง ที่ปรึกษา และ คุณเอกภพ สุขประสาธน์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัท ไทยนิปปอนสตีลฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “Forest for Life” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 300 คน

กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศป่าชายเลน

Top