พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรของพนักงานบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ประจำปี 2567

การมอบทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินนี้แก่ให้บุตรของพนักงานบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ พ.ศ.2561 – 2564 บริษัทเราได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนไปทั้งหมด 51 ทุน และในปี 2567 นี้ เราได้สนับสนุนอีก 10 ทุนและบริษัทเรายังคงจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กๆต่อไป เพราะเด็กถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก มร.มาซายะ วาตานาเบะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ประจำปี 2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 -ณ ห้องประชุม 1 ส่วนงานบางปะกง โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้างานต่างมาร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับนักเรียนและครอบครัวที่ได้รับทุนการศึกษาด้วย

Top