พิธีเปิดโครงการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนมอบให้กับผู้พิการ ประจำปี 2566

5 เมษายน 2566 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดพิธีเปิดโครงการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนมอบให้กับผู้พิการทั้งหมด 7 ครอบครัว ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จังหวัดปทุมธานี อย่างเป็นทางการ เป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ประจำปีพ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย มร. มาซายะ วาตานาเบะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณวิรัช ตันติวิภา เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และคุณเอกภพ สุขประสาธน์ ผู้จัดการทั่วไป รวมถึงผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

Top