กิจกรรมปลูกป่า(ออนไลน์) ณ บริษัท ไทยนิปปอน สตีล ส่วนงานบางปะกง

12 พฤศจิกายน 2564 – คณะผู้บริหารนำโดย มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าออนไลน์ (จัดกิจกรรมรูปแบบวิถีใหม่) บริเวณริมแม่น้ำบางปะกง ณ บางปะกงยาร์ด เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เราจึงปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ปีนี้เราได้จัดโครงการปลูกป่าในรูปแบบออนไลน์ โดยเชิญชวนพนักงานที่ประสงค์จะปลูกป่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์แทนการปลูกที่สถานที่จริง โดยในวันปลูกป่าทางทีมงาน Yard facilities เป็นผู้ลงมือปลูกต้นโกงกางจำนวน 200 ต้นแทนพนักงาน ณ ยาร์ดบางปะกง

กิจกรรมงานปลูกต้นกล้าโกงกางนี้นอกจากเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศให้กับโรงงานและลุ่มน้ำบางปะกงของเราแล้วยังถือเป็นส่วนสำคัญในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของเราอีกด้วย

 

Top