ทุนสนับสนุนการศึกษาบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ประจำปี 2564

พฤษภาคม 2564 – บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆซึ่งเป็นบุตรของพนักงานบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้ทุกคน ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี คณะผู้บริหารขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย โดยในปี 2564 นี้ มีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้

Top