พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลตายาย ประจำปี 2567

บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลตายาย ประจำปี 2567 ณ หน่วยงานบางปะกง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยพิธีดังกล่าวมี นายมาซายะ วาตานาเบะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานส่วนงานบางปะกงมากกว่า 100 คน เข้าร่วมพิธีด้วย วัตถุประสงค์ของงานครั้งนี้เพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ของเราสืบต่อไป

 

Top