ทำบุญผ้าป่า ณ วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (วัดผีขุด)

16 เมษายน 2564 – คุณสุวิชา ขันทองดี ผู้จัดการส่วนงานธุรการ เป็นผุ้แทน บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อร่วมทำบุญผ้าป่า ณ วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (วัดผีขุด) บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

 

Top