รับรางวัลโครงการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ

9 กุมภาพันธ์ 2563 – คุณจีรวัฒน์ เจริญผล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และคุณจิตศุภางค์ สาริกบุตร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ เข้ารับประกาศเกียรติบัตร และโล่ห์รางวัล สถานประกอบการต้นแบบ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงานและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Top