พิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานที่เกษียณอายุประจำปี 2564

14 ธันวาคม 2564– ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล แผนกกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีมอบเกียรติบัตร และของขวัญแก่พนักงานที่เกษียณอายุงานประจำปี 2564 ณ หน่วยงานบางปะกง ในปีนี้มีพนักงานที่เกษียณอายุงาน และเข้ารับเกียรติบัตรและรางวัลจากคุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ จำนวนทั้งสิ้น 16 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุงานมากกว่า 15 ปี

พนักงานเกษียณมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

Top