บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้นให้แก่กระทรวงแรงงาน

4 มิถุนายน 2564 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้นให้แก่กระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น – รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนรับมอบ (คนกลาง) เพื่อต่อสู้กับโรคโควิด 19 การส่งมอบหน้ากากอนามัยครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการ แนวทางปฏิบัติวิถีใหม่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

Top