พิธีไหว้ศาลและ 1st Steel Cut โครงการ Bundled 3

9 กันยายน 2564 –บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดพิธีไหว้ศาล (ศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย)ที่หน่วยงานบางปะกง รวมถึงพิธี 1st Steel Cut  สำหรับปตท.สผ. โครงการ Bundled 3 ณ โรงประกอบ หมายเลข 4 โดยมีคุณเด่นชัย อำนวยสมบัติ ตำแหน่ง PTTEP CSR และคณะ รวมถึงคุณวิรัช ตันติวิภา เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย โดยทางโครงการ Bundled Phase 3 ของ ปตท.สผ. ได้แจกอาหารกลางวันแก่พนักงาน บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ และ พนักงานรับเหมาค่าแรง ที่ส่วนงานบางปะกง

Top