บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้รับงานโครงการโรงบำบัดน้ำเสียบ่อหลักในส่วนโอเอสบีแอล จากบริษัทวีนิไทย

บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้รับงานโครงการโรงบำบัดน้ำเสียบ่อหลักในส่วนโอเอสบีแอล จากบริษัท วีนิไทย ตั้งอยู่ที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ถึง มีนาคม 2565

Top